Úradná tabuľa ÚJD SR

365/2021

č. rozhodnutia: 365/2021

č. správneho konania: 821-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.12.2021

dátum právoplatnosti: 12.01.2022

Prílohy:

821-2022_Rozhodnutie_365_2021_Anonymizované Rozhodnutie_365_2021_ SpK č. UJD SR 3111-2021.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022