Úradná tabuľa ÚJD SR

364/2023

č. rozhodnutia: 364/2023

č. správneho konania: 3570-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.11.2023

dátum právoplatnosti: 24.11.2023

Prílohy:

3570-2023_Rozhodnutie_364_2023_Rozhodnutie_364_2023.pdf

Aktualizácia: 24.11.2023