Úradná tabuľa ÚJD SR

363/2023

č. rozhodnutia: 363/2023

č. správneho konania: 3651-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 14.11.2023

dátum právoplatnosti: 01.12.2023

Prílohy:

3651-2023_Rozhodnutie_363_2023_Rozhodnutie č. 363_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023