Úradná tabuľa ÚJD SR

361/2023

č. rozhodnutia: 361/2023

č. správneho konania: 2953-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.11.2023

dátum právoplatnosti: 07.12.2023

Prílohy:

2953-2023_Rozhodnutie_361_2023_ROZHODNUTIE 361_2023_SpK 2953_2023_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 13.12.2023