Úradná tabuľa ÚJD SR

360/2023

č. rozhodnutia: 360/2023

č. správneho konania: 3307-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.11.2023

dátum právoplatnosti: 23.11.2023

Prílohy:

3307-2023_Rozhodnutie_360_2023_Rozhodnutie_360_2023.pdf

Aktualizácia: 24.11.2023