Úradná tabuľa ÚJD SR

360/2022

č. rozhodnutia: 360/2022

č. správneho konania: 1008-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.12.2022

dátum právoplatnosti: 18.01.2023

Prílohy:

1008-2023_Rozhodnutie_360_2022_Rozhodnutie 360_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023