Úradná tabuľa ÚJD SR

36/2022

č. rozhodnutia: 36/2022

č. správneho konania: 907-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.02.2022

dátum právoplatnosti: 12.03.2022

Prílohy:

907-2022_Rozhodnutie_36_2022_R036_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023