Úradná tabuľa ÚJD SR

359/2023

č. rozhodnutia: 359/2023

č. správneho konania: 3358-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.11.2023

dátum právoplatnosti: 22.11.2023

Prílohy:

3358-2023_Rozhodnutie_359_2023_Rozhodnutie_359_2023.pdf

Aktualizácia: 23.11.2023