Úradná tabuľa ÚJD SR

357/2023

č. rozhodnutia: 357/2023

č. správneho konania: 3445-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 02.11.2023

dátum právoplatnosti: 21.11.2023

Prílohy:

3445-2023_Rozhodnutie_357_2023_Rozhodnutie_357_2023.pdf

Aktualizácia: 21.11.2023