Úradná tabuľa ÚJD SR

357/2022

č. rozhodnutia: 357/2022

č. správneho konania: 3400-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 23.12.2022

dátum právoplatnosti: 23.12.2022

Prílohy:

3400-2022_Rozhodnutie_357_2022_Rozhodnutie_357_2022_9918_3400.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023