Úradná tabuľa ÚJD SR

356/2022

č. rozhodnutia: 356/2022

č. správneho konania: 3910-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 22.12.2022

dátum právoplatnosti: 23.12.2022

Prílohy:

3910-2022_Rozhodnutie_356_2022_Rozh listinné 356-2022(zmena_TVŠZ_ VUJE).pdf

Aktualizácia: 13.11.2023