Úradná tabuľa ÚJD SR

355/2023

č. rozhodnutia: 355/2023

č. správneho konania: 3529-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.10.2023

dátum právoplatnosti: 16.11.2023

Prílohy:

3529-2023_Rozhodnutie_355_2023_Rozhodnutie_355_2023_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 28.11.2023