Úradná tabuľa ÚJD SR

354/2023

č. rozhodnutia: 354/2023

č. správneho konania: 3140-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.10.2023

dátum právoplatnosti: 20.11.2023

Prílohy:

3140-2023_Rozhodnutie_354_2023_Rozhodnutie_354_2023.pdf

Aktualizácia: 29.11.2023