Úradná tabuľa ÚJD SR

354/2022

č. rozhodnutia: 354/2022

č. správneho konania: 934-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2022

dátum právoplatnosti: 11.01.2023

Prílohy:

934-2023_Rozhodnutie_354_2022_Rozhodnutie_9779_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023