Úradná tabuľa ÚJD SR

354/2021

č. rozhodnutia: 354/2021

č. správneho konania: 890-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.12.2021

dátum právoplatnosti: 05.01.2022

Prílohy:

890-2022_Rozhodnutie_354_2021_R354_2021_OZ Javys.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023