Úradná tabuľa ÚJD SR

353/2023

č. rozhodnutia: 353/2023

č. správneho konania: 3142-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.10.2023

dátum právoplatnosti: 20.11.2023

Prílohy:

3142-2023_Rozhodnutie_353_2023_Rozhodnutie_353_2023.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023