Úradná tabuľa ÚJD SR

353/2022

č. rozhodnutia: 353/2022

č. správneho konania: 901-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2022

dátum právoplatnosti: 11.01.2023

Prílohy:

901-2023_Rozhodnutie_353_2022_Rozhodnutie_9776_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023