Úradná tabuľa ÚJD SR

352/2023

č. rozhodnutia: 352/2023

č. správneho konania: 2853-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 27.10.2023

dátum právoplatnosti: 20.11.2023

Prílohy:

2853-2023_Rozhodnutie_352_2023_Rozhodnutie_352_2023.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023