Úradná tabuľa ÚJD SR

352/2022

č. rozhodnutia: 352/2022

č. správneho konania: 987-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.12.2022

dátum právoplatnosti: 10.01.2023

Prílohy:

987-2023_Rozhodnutie_352_2022_Rozhodnutie_9773_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023