Úradná tabuľa ÚJD SR

351/2023

č. rozhodnutia: 351/2023

č. správneho konania: 1000-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.11.2023

dátum právoplatnosti: 06.12.2023

Prílohy:

1000-2024_Rozhodnutie_351_2023_Rozhodnutie_351_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024