Úradná tabuľa ÚJD SR

351/2023

č. rozhodnutia: 351/2023

č. správneho konania: 3077-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.11.2023

Prílohy:

3077-2023_Rozhodnutie_351_2023_Podklady_VV_8875_2023.002.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023