Úradná tabuľa ÚJD SR

351/2022

č. rozhodnutia: 351/2022

č. správneho konania: 900-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2022

dátum právoplatnosti: 10.01.2023

Prílohy:

900-2023_Rozhodnutie_351_2022_Rozhodnutie_9772_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023