Úradná tabuľa ÚJD SR

35/2022

č. rozhodnutia: 35/2022

č. správneho konania: 1271-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.01.2022

dátum právoplatnosti: 16.02.2022

Prílohy:

1271-2022_Rozhodnutie_35_2022_R035_2022_AN.pdf
1271-2022_L_0734_2022_300 podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023