Úradná tabuľa ÚJD SR

349/2023

č. rozhodnutia: 349/2023

č. správneho konania: 1122-2024

žiadateľ: N D B

dátum vydania: 03.11.2023

dátum právoplatnosti: 22.11.2023

Prílohy:

1122-2024_Rozhodnutie_349_2023_R_349_2023_NDB.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024