Úradná tabuľa ÚJD SR

349/2023

č. rozhodnutia: 349/2023

č. správneho konania: 3632-2023

žiadateľ: N D B

dátum vydania: 03.11.2023

Prílohy:

3632-2023_Rozhodnutie_349_2023_R_349_2023_NDB.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023