Úradná tabuľa ÚJD SR

349/2022

č. rozhodnutia: 349/2022

č. správneho konania: 964-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.12.2022

dátum právoplatnosti: 10.01.2023

Prílohy:

964-2023_Rozhodnutie_349_2022_Rozhodnutie_349_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023