Úradná tabuľa ÚJD SR

348/2023

č. rozhodnutia: 348/2023

č. správneho konania: 3507-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.10.2023

dátum právoplatnosti: 14.11.2023

Prílohy:

3507-2023_Rozhodnutie_348_2023_Rozhodnutie_348_2023.pdf

Aktualizácia: 15.11.2023