Úradná tabuľa ÚJD SR

348/2022

č. rozhodnutia: 348/2022

č. správneho konania: 950-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2022

dátum právoplatnosti: 10.01.2023

Prílohy:

950-2023_Rozhodnutie_348_2022_Rozhodnutie_348_2022, UJDSR3887-2022,EMO34.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023