Úradná tabuľa ÚJD SR

347/2023

č. rozhodnutia: 347/2023

č. správneho konania: 3110-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 31.10.2023

dátum právoplatnosti: 06.12.2023

Prílohy:

3110-2023_Rozhodnutie_347_2023_R347_2023.pdf

Aktualizácia: 06.12.2023