Úradná tabuľa ÚJD SR

347/2022

č. rozhodnutia: 347/2022

č. správneho konania: 948-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 21.12.2022

dátum právoplatnosti: 06.01.2023

Prílohy:

948-2023_Rozhodnutie_347_2022_Rozhodnutie_347_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023