Úradná tabuľa ÚJD SR

346/2023

č. rozhodnutia: 346/2023

č. správneho konania: 3491-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.10.2023

dátum právoplatnosti: 11.11.2023

Prílohy:

3491-2023_Rozhodnutie_346_2023_Rozhodnutie_346_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023