Úradná tabuľa ÚJD SR

346/2022

č. rozhodnutia: 346/2022

č. správneho konania: 3916-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 19.12.2022

dátum právoplatnosti: 05.01.2023

Prílohy:

3916-2022_Rozhodnutie_346_2022_ROZHODNUTIE č. 346_2022 na zastavenie konania.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023