Úradná tabuľa ÚJD SR

345/2022

č. rozhodnutia: 345/2022

č. správneho konania: 884-2023

žiadateľ: JESS

dátum vydania: 19.12.2022

dátum právoplatnosti: 04.01.2023

Prílohy:

884-2023_Rozhodnutie_345_2022_Rozhodnutie 345_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023