Úradná tabuľa ÚJD SR

344/2022

č. rozhodnutia: 344/2022

č. správneho konania: 3884-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.12.2022

dátum právoplatnosti: 04.01.2023

Prílohy:

3884-2022_Rozhodnutie_344_2022_Rozhodnutie_344_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023