Úradná tabuľa ÚJD SR

343/2022

č. rozhodnutia: 343/2022

č. správneho konania: 3917-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.12.2022

dátum právoplatnosti: 04.01.2023

Prílohy:

3917-2022_Rozhodnutie_343_2022_Rozhodnutie 343_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023