Úradná tabuľa ÚJD SR

343/2021

č. rozhodnutia: 343/2021

č. správneho konania: 847-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 03.12.2021

dátum právoplatnosti: 05.01.2022

Prílohy:

847-2022_Rozhodnutie_343_2021_R343_2021_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023