Úradná tabuľa ÚJD SR

342/2023

č. rozhodnutia: 342/2023

č. správneho konania: 3485-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.10.2023

dátum právoplatnosti: 09.11.2023

Prílohy:

3485-2023_Rozhodnutie_342_2023_Rozhodnutie_342_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023