Úradná tabuľa ÚJD SR

342/2022

č. rozhodnutia: 342/2022

č. správneho konania: 1039-2023

žiadateľ: DEFEX

dátum vydania: 16.12.2022

dátum právoplatnosti: 04.01.2023

Prílohy:

1039-2023_Rozhodnutie_342_2022_4103-2022_Rozhodnutie_Rozhodnutie_342_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023