Úradná tabuľa ÚJD SR

341/2023

č. rozhodnutia: 341/2023

č. správneho konania: 2989-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 19.10.2023

dátum právoplatnosti: 21.11.2023

Prílohy:

2989-2023_Rozhodnutie_341_2023_Rozhodnutie č. 341_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023