Úradná tabuľa ÚJD SR

341/2023

č. rozhodnutia: 341/2023

č. správneho konania: 2989-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 19.10.2023

Prílohy:

2989-2023_Rozhodnutie_341_2023_Rozhodnutie 341_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023