Úradná tabuľa ÚJD SR

341/2022

č. rozhodnutia: 341/2022

č. správneho konania: 729-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 15.12.2022

dátum právoplatnosti: 17.01.2023

Prílohy:

729-2023_Rozhodnutie_341_2022_r341_VV_9588_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023