Úradná tabuľa ÚJD SR

340/2022

č. rozhodnutia: 340/2022

č. správneho konania: 3885-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 15.12.2022

dátum právoplatnosti: 31.12.2022

Prílohy:

3885-2022_Rozhodnutie_340_2022_Rozhodnutie 340_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023