Úradná tabuľa ÚJD SR

34/2024

č. rozhodnutia: 34/2024

č. správneho konania: 1065-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 18.01.2024

dátum právoplatnosti: 19.02.2024

Prílohy:

1065-2024_Rozhodnutie_34_2024_Podklady_VV_546_2024.002.pdf

Aktualizácia: 06.03.2024