Úradná tabuľa ÚJD SR

34/2023

č. rozhodnutia: 34/2023

č. správneho konania: 986-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.01.2023

Prílohy:

986-2023_Rozhodnutie_34_2023_Rozhodnutie_34_2023.pdf

Aktualizácia: 25.01.2023