Úradná tabuľa ÚJD SR

338/2023

č. rozhodnutia: 338/2023

č. správneho konania: 3249-2023

žiadateľ: HUMA-LAB APEKO

dátum vydania: 17.10.2023

dátum právoplatnosti: 06.11.2023

Prílohy:

3249-2023_Rozhodnutie_338_2023_R338.pdf

Aktualizácia: 14.11.2023