Úradná tabuľa ÚJD SR

337/2023

č. rozhodnutia: 337/2023

č. správneho konania: 2986-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 16.10.2023

dátum právoplatnosti: 02.11.2023

Prílohy:

2986-2023_Rozhodnutie_337_2023_Rozhodnutie_337_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023