Úradná tabuľa ÚJD SR

337/2022

č. rozhodnutia: 337/2022

č. správneho konania: 3823-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.12.2022

dátum právoplatnosti: 31.12.2022

Prílohy:

3823-2022_Rozhodnutie_337_2022_Rozhodnutie 337_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023