Úradná tabuľa ÚJD SR

336/2023

č. rozhodnutia: 336/2023

č. správneho konania: 3203-2023

žiadateľ: B-mat Group

dátum vydania: 17.10.2023

dátum právoplatnosti: 06.11.2023

Prílohy:

3203-2023_Rozhodnutie_336_2023_R336.pdf

Aktualizácia: 14.11.2023