Úradná tabuľa ÚJD SR

335/2023

č. rozhodnutia: 335/2023

č. správneho konania: 3400-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.10.2023

dátum právoplatnosti: 01.11.2023

Prílohy:

3400-2023_Rozhodnutie_335_2023_Rozhodnutie_335_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023