Úradná tabuľa ÚJD SR

334/2023

č. rozhodnutia: 334/2023

č. správneho konania: 3253-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 12.10.2023

dátum právoplatnosti: 30.10.2023

Prílohy:

3253-2023_Rozhodnutie_334_2023_eRozhodnutie_334_2023.pdf

Aktualizácia: 20.11.2023