Úradná tabuľa ÚJD SR

333/2023

č. rozhodnutia: 333/2023

č. správneho konania: 2852-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 12.10.2023

dátum právoplatnosti: 30.10.2023

Prílohy:

2852-2023_Rozhodnutie_333_2023_eRozhodnutie_333_2023.pdf

Aktualizácia: 20.11.2023