Úradná tabuľa ÚJD SR

332/2021

č. rozhodnutia: 332/2021

č. správneho konania: 850-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 26.11.2021

dátum právoplatnosti: 03.01.2022

Prílohy:

850-2022_Rozhodnutie_332_2021_R332_2021_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023