Úradná tabuľa ÚJD SR

330/2023

č. rozhodnutia: 330/2023

č. správneho konania: 2901-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.10.2023

dátum právoplatnosti: 02.11.2023

Prílohy:

2901-2023_Rozhodnutie_330_2023_Rozhodnutie_330_2023.pdf

Aktualizácia: 28.11.2023